Konstitueringer 2017

Menighedsrådene i både Hostrup og Højst har gennemført ny konstitueringer, og konstitueringerne medførte uændret fordeling af tillidsposter i begge menighedsråd gældende fra 1. søndag i Advent. 

For Hostrup menighedsråd gælder følgende:

 1. Haakon Friedrichsen Menighedsrådsformand
 2. Peter Jepsen Næstformand & Intern Kasserer
 3. Knud Damgaard Christensen Sekretær
 4. Bjarne Henneberg Kontaktperson
 5. Ellen Fink Kirkeværge - Hostrup

For Højst menighedsråd gælder følgende:

 1. Peter Madsen Formand for menighedsrådet
 2. Ulla Møgeleng Næstformand
 3. Ketty Marie Jacobsen Kasserer
 4. Ellen Marie Trip Sekretær
 5. Ellen Marie Trip Kontaktperson
 6. Ulla Møgeleng Kirkeværge

Udskriv E-mail

Menighedsråd

MENIGHEDSRÅD
Eet pastorat med to sogne: Hostrup sogn og Højst sogn. Hvert sogn har sit eget menighedsråd, som består af 5 valgte medlemmer, sognepræsten (‘født’ medlem) og en medarbejderrepræsentant.

Rådsmedlemmerne vælges for en 4 års periode. Næste valg til menighedsrådene er i efteråret 2020.

Læs mere om menighederådenes sammensætning og mødetider under menupunkterne for Hostrup og Højst menighedsråd.

Udskriv E-mail