Konstitueringer 2017

Menighedsrådene i både Hostrup og Højst har gennemført ny konstitueringer, og konstitueringerne medførte uændret fordeling af tillidsposter i begge menighedsråd gældende fra 1. søndag i Advent. 

For Hostrup menighedsråd gælder følgende:

 1. Haakon Friedrichsen Menighedsrådsformand
 2. Peter Jepsen Næstformand & Intern Kasserer
 3. Knud Damgaard Christensen Sekretær
 4. Bjarne Henneberg Kontaktperson
 5. Ellen Fink Kirkeværge - Hostrup

For Højst menighedsråd gælder følgende:

 1. Peter Madsen Formand for menighedsrådet
 2. Ulla Møgeleng Næstformand
 3. Ketty Marie Jacobsen Kasserer
 4. Ellen Marie Trip Sekretær
 5. Ellen Marie Trip Kontaktperson
 6. Ulla Møgeleng Kirkeværge

Udskriv E-mail