Graver til Højst Kirke & Sogn

Stillingen som graver ved Højst Kirke, Højst Sogn er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

• Være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser,bygninger og arealer.
• Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
• Rengøring af kirke, kapel og graverhus.
• Kontakt med pårørende og besøgende på kirkegården

Højst Sogn har 968 indbyggere og der er udover graveren ansat en deltids gravermedhjølper. Sognet er kendetegnet ved at være aktivt i et aktivt lokal samfund.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:
• Har kendskab til kirkelige forhold
• Har gode samarbejdsevner – både i forhold til kollegaer og menighedsråd
• Kan kommunikere med mennesker i forskellige situationer
• Er selvstændig, fleksibel, initiativrig og har et godt overblik
• Som minimum behersker IT på brugerniveau.
• Har lyst til at engagere dig i kirkens liv og vækst

Ansættelse sker ved Højst Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 1, Øster Højst, 6240 Løgumkloster

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394 kr. – 339.641 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 263.396.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Peter Madsen på telefonnummer 24421518 eller kontaktpersom Ellen Trip på tlf. 61118988
Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. januar 2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 5.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Udskriv E-mail