Dåb - Vielse - Dødsfald

Kontakt


Sognepræst Thorsten Bjerg Christensen, tlf. 74 73 41 12 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Mandag er fridag.

DÅB

Spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken og bliver derved medlem.

Dåben skal anmeldes til sognepræsten helst 4 uger inden selve dåben og forældrene skal aftale tid til en forudgående dåbssamtale med sognepræsten. Barnets fødsels-/navneattest skal medbringes til samtalen, idet børn, som er født i Sønderjylland, skal være navngivet forud for dåben hos personregisteret i kommunen. Man skal også have fuldstændige navne og adresser på fadderne (dåbsvidnerne) til samtalen. Der skal være minimum 2 faddere ud over forældrene og maksimum 5 faddere. Gudmoderen eller gudfaderen henregnes som fadder og noteres som den, der bærer barnet. Krav til fadderne er, at de skal være døbt i folkekirken eller i et andet anerkendt kristent trossamfund og som minimum være konfirmationsalderen.

En dåb finder typisk sted ifm. højmessen en søndag.

Man er altid velkommen til at kontakte præsten med spørgsmål til dåben og dåbshandlingen m.m.

Læs mere om dåben – klik her.

KONFIRMATION

Der tilbydes konfirmation til pastoratets sognebørn, som går i 7. klassetrin på en af de lokale skoler og som har bopæl i et af sognene eller har særlig tilknytning til et sogn.

Læs mere om konfirmationen – klik her.

VIELSER

En vielse eller en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab aftales med sognepræsten i god tid inden selve vielsen, og sognepræsten vil efterfølgende kort tid før vielsen aftale tid til en forudgående vielsessamtale. Der skal senest til denne samtale medbringes en ’Prøvelsesattest’, som udstedes af borgmesterkontoret i den kommune, hvor én af parterne bor ligesom navne og adresser på to vidner. Der skal også forud ansøges om evt. navneændring ifm. vielsen.

Prøvelsesattesten kan først rekvireres fire måneder før vielsen og vil typisk sammen med prøvelsesattesten blive sendt direkte til sognepræsten.

Graver-kirketjener kontaktes med hensyn til det praktiske i kirken.

Læs mere om bryllup – klik her.

BEGRAVELSE / BISÆTTELSE

Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse. Ved dødsfald henvender de pårørende sig som regel først til en bedemandsforretning, der efterfølgende tager sig af alt det praktiske vedrørende anmeldelse af dødsfald, kontakt til sognepræst, kirkegård og/eller krematorium. Man er dog altid velkommen til at henvende sig direkte til sognepræsten for derefter at kontakte bedemanden.

Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med sognepræsten på begravelsesstedet. Inden begravelsen/bisættelsen mødes præsten med familien til en samtale, hvor højtideligheden tilrettelægges.

Læs mere om begravelse og bisættelse – klik her.

FOTOGRAFERING / VIDEOOPTAGELSE

Menighedsrådene har besluttet, at det ved både dåb, konfirmation og vielser kan ske ifm. indgang og udgang af kirken ligesom før eller efter gudstjenesten, men ikke under selve den kirkelige handling.

Udskriv Email