Orienteringsmøde vedr. konfirmationsundervisningen 2018-2019

Der er indskrivning af konfirmander for Hostrup og Højst pastorat i Æ’ Kirkkro tirsdag den 28. august kl. 18.30. På pastoratets hjemmeside kan der hentes en indskrivningsblanket, som skal udfyldes vedlagt en kopi af dåbsattest og medbringes på indskrivningsdagen. Konfirmandforberedelsen foregår i Æ’ Kirkkro i Hostrup og datoerne for konfirmandforberedelsen er:

7. september 2018, 5. oktober 2018,
2. november 2018, 7. december 2018,
11. januar 2019, 1. februar 2019 samt 8. marts 2019

Udskriv Email