Menighedsråd

MENIGHEDSRÅD
Eet pastorat med to sogne: Hostrup sogn og Højst sogn. Hvert sogn har sit eget menighedsråd, som består af 5 valgte medlemmer, sognepræsten (‘født’ medlem) og en medarbejderrepræsentant.

Rådsmedlemmerne vælges for en 4 års periode. Næste valg til menighedsrådene er i efteråret 2020.

Læs mere om menighederådenes sammensætning og mødetider under menupunkterne for Hostrup og Højst menighedsråd.

Udskriv Email